Kontrollü Salım
Sistemleri Derneği

Dernek Hakkında

Kontrollü Salım Sistemleri Derneği'nin merkezi İstanbul'dadır. Derneğin amacı kontrollü ilaç salım sistemleri araştırmalarına ilgi duyan kişiler arasında bilgi alışverişi sağlamak ve konu ile ilgili çalışmaların özendirileceği ve geliştirilebileceği bir ortamın sağlanması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere, kontrollü ilaç salımı konusunda bilimsel ve eğitsel çalışmalarına katkıda bulunur ve her türlü desteği sağlar; kitap, dergi, bülten, broşür v.b. yayınlar yapar; ayrıca inceleme, araştırma, sergileme, gösteri, eğitim ve yayın gibi faaliyetler yanısıra bilimsel ve sosyal etkinliklerde bulunur. Bu etkinlikleri gerçekleştirmek için kamu veya özel kuruluşlarla işbirliği yapar, ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, tartışma grupları v.b. toplantılar yapar. Ayrıca gezi düzenler, yarışmalar açar, jüriler oluşturur ve ödüller verir.

Controlled Release Society www.controlledrelease.org

Adres
Kontrollü Salım
Sistemleri Derneği
Tomurcuk Sokak, İzmen Sitesi, B1-Blok, D:76
Mecidiyeköy / İstanbul

T: (0212) 440 02 72
F: (0212) 222 57 06
    (0212) 881 48 11

info@kssd.org.tr
www.kssd.org.tr