Kontrollü Salım
Sistemleri Derneği

SempozyumlarKontrollü Salım Sistemleri 7. Sempozyumu
2 Haziran 2011
İstanbul

İlaç Salım Sistemlerinde Güncel Konular
Kontrollü Salım Sistemleri 6. Sempozyumu
22 Mayıs 2009
İstanbul

Kontrollü İlaç Salım Sistemlerindeki Gelişmeler: Nano Farmasötikler
Kontrollü Salım Sistemleri 5. Sempozyumu
26 Ekim 2007
İstanbul

Kontrollü İlaç Salımı: Nanoteknoloji, Deneyimler ve Uygulamalar
Kontrollü Salım Sistemleri 4. Sempozyumu
27 Mayıs 2005
İstanbul

Beşeri ve Veteriner Kontrollü Salım Sistemleri
Güncel Durum ve Geleceğe Bakış
Kontrollü Salım Sistemleri
3. Sempozyumu


16 Mayıs 2003
İstanbul
Kontrollü Salım Sistemleri
2. Sempozyumu


11 Mayıs 2001
İstanbul
Kontrollü Salım Sistemleri
1. Sempozyumu


29 Eylül 1999
İstanbul

Controlled Release Society www.controlledrelease.org

Adres
Kontrollü Salım
Sistemleri Derneği
Tomurcuk Sokak, İzmen Sitesi, B1-Blok, D:76
Mecidiyeköy / İstanbul

T: (0212) 440 02 72
F: (0212) 222 57 06
    (0212) 881 48 11

info@kssd.org.tr
www.kssd.org.tr