Kontrollü Salım
Sistemleri Derneği

Dernek Hakkında

Kontrollü Salım Sistemleri Derneği
Kontrollü Salım Sistemleri Derneği'nin merkezi İstanbul'dadır. Derneğin amacı kontrollü ilaç salım sistemleri araştırmalarına ilgi duyan kişiler arasında bilgi alışverişi sağlamak ve konu ile ilgili çalışmaların özendirileceği ve geliştirilebileceği bir ortamın sağlanması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere, kontrollü ilaç salımı konusunda bilimsel ve eğitsel çalışmalarına katkıda bulunur ve her türlü desteği sağlar; kitap, dergi, bülten, broşür v.b. yayınlar yapar; ayrıca inceleme, araştırma, sergileme, gösteri, eğitim ve yayın gibi faaliyetler yanısıra bilimsel ve sosyal etkinliklerde bulunur. Bu etkinlikleri gerçekleştirmek için kamu veya özel kuruluşlarla işbirliği yapar, ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, tartışma grupları v.b. toplantılar yapar. Ayrıca gezi düzenler, yarışmalar açar, jüriler oluşturur ve ödüller verir.

 

YÖNETİM ASIL

 1. Sevgi Güngör (Başkan)
 2. Yıldız Erginer (Üye)
 3. Burcu Mesut (Genel Sekreter)
 4. Meltem Ezgi Durgun Kılıç (Üye)
 5. Sevinç Şahbaz (Sayman)
 6. Ayşe Figen Onuk Gören (Üye)
 7. Oya Kerimoğlu (Üye)

YÖNETİM YEDEK

 1. Sevda Şenel
 2. Özgen Özer
 3. Buket Aksu
 4. Timuçin Uğurlu
 5. Koral Embil
 6. Ayca Yıldız Peköz
 7. Fatma Özaydın

DENETİM KURULU ASIL

 1. Erdal Cevher
 2. Sedef Erdal
 3. Betül Dortunç

DENETİM KURULU YEDEK

 1. Cem Önal
 2. Emine Kahraman Şirin
 3. Emine Alarçin

DİSİPLİN KURULU ASIL

 1. Pelin Yüceyaltırık 
 2. Meltem Ocak Demirci
 3. Samiye Fıçıcıoğlu

DİSİPLİN KURULU YEDEK

 1. Özlem Akbal 
 2. Gülşen Özkan
 3. Melike Sessevmez

 

Dernek Tüzüğü (PDF / 151 kb)

 

PDF dosyalarını Adobe Acrobat Reader programında görüntüleyebilirsiniz. Bu programı bilgisayarınıza ücretsiz olarak yüklemek için lütfen tıklayınız.

Controlled Release Society www.controlledrelease.org

Adres
Kontrollü Salım
Sistemleri Derneği
Tomurcuk Sokak, İzmen Sitesi, B1-Blok, D:76
Mecidiyeköy / İstanbul

T: (0212) 440 02 72
F: (0212) 222 57 06
    (0212) 881 48 11

info@kssd.org.tr
www.kssd.org.tr