Kontrollü Salım
Sistemleri Derneği

Dernek Hakkında

Kontrollü Salım Sistemleri Derneği
Kontrollü Salım Sistemleri Derneği'nin merkezi İstanbul'dadır. Derneğin amacı kontrollü ilaç salım sistemleri araştırmalarına ilgi duyan kişiler arasında bilgi alışverişi sağlamak ve konu ile ilgili çalışmaların özendirileceği ve geliştirilebileceği bir ortamın sağlanması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere, kontrollü ilaç salımı konusunda bilimsel ve eğitsel çalışmalarına katkıda bulunur ve her türlü desteği sağlar; kitap, dergi, bülten, broşür v.b. yayınlar yapar; ayrıca inceleme, araştırma, sergileme, gösteri, eğitim ve yayın gibi faaliyetler yanısıra bilimsel ve sosyal etkinliklerde bulunur. Bu etkinlikleri gerçekleştirmek için kamu veya özel kuruluşlarla işbirliği yapar, ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, tartışma grupları v.b. toplantılar yapar. Ayrıca gezi düzenler, yarışmalar açar, jüriler oluşturur ve ödüller verir.

 

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu (Asil)

Prof. Dr. Yıldız Özsoy-Erginer (Başkan)

Prof. Dr. Ayla Zırh-Gürsoy (Onursal Başkan)

Prof. Dr. Betül Dortunç (Üye)

Doç. Dr. Sevgi Güngör (Genel Sekreter)

Dr. Ecz. Fatma Özaydın (Sayman)

Doç. Dr. Oya Kerimoğlu (Üye)

Dr. Koral Embil (Üye)

 

Yönetim Kurulu (Yedek)

Prof. Dr. Sevda Şenel

Prof. Dr. Özgen Özer

Doç. Dr. Timuçin Uğurlu

Yard. Doç. Dr.Ayca Yıldız Peköz

Dr. Buket Aksu

Uzm. Ecz. Burcu Mesut

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu (Asil)

Erdal Cevher

Sedef Erdal

Feyza Tevrüz

 

Denetleme Kurulu (Yedek)

Sevinç Şahbaz

Emine Alarçin

Emine Kahraman

Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu (Asil)

Ülkü Güngör

Pelin Yüceyaltırık

Bengi Abacıoğlu

 

Disiplin Kurulu (Yedek)

Füsun Acartürk

Yasemin Yazan

Sema Çalış

 

Dernek Tüzüğü (PDF / 151 kb)

 

PDF dosyalarını Adobe Acrobat Reader programında görüntüleyebilirsiniz. Bu programı bilgisayarınıza ücretsiz olarak yüklemek için lütfen tıklayınız.

Controlled Release Society www.controlledrelease.org

Adres
Kontrollü Salım
Sistemleri Derneği
Tomurcuk Sokak, İzmen Sitesi, B1-Blok, D:76
Mecidiyeköy / İstanbul

T: (0212) 440 02 72
F: (0212) 222 57 06
    (0212) 881 48 11

info@kssd.org.tr
www.kssd.org.tr