Kontrollü Salım
Sistemleri Derneği

Yayınlar

Nanofarmasötikler ve UygulamalarıNANOFARMASÖTİKLER VE UYGULAMALARI
Editör: Prof. Dr. Aylâ Z. Gürsoy

Basım Yılı:2014
363 sayfa, 26 Bölüm
Ücreti: 50 TL (öğrenci için 40 TL)

Temin adresi:
İ.Ü. Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Beyazıt/İstanbul

Marmara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Haydarpaşa/İstanbul

 


 

Kontrollü Salım SistemleriKONTROLLÜ SALIM SİSTEMLERİ
Editör: Prof. Dr. Aylâ Z. Gürsoy
(2. Basım 2014)

Kitapta kontrollü salım sistemleri ile ilgili genel ve sistemlere özgü güncelleştirilmiş bilgiler bir bütün içerisinde okuyucuya sunulmuştur.

Kitap isteği için tıklayınız

Kitabın satış fiyatı:
50 TL (öğrenci 40 TL)

Kontrollü Salım Sistemleri Derneği Banka Bilgileri:
Yapı Kredi, Bağlarbaşı Şubesi
Hesap No: 381 67388862
IBAN: TR78 0006 7010 0000 0067 3888 62

 

Kitabın temin edilebileceği yerler:

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Telefon: (0212) 440 00 00 /13498
Faks: (0212) 440 02 52  veya (0212) 881 48 11
Adres: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
34116-Üniversite- İSTANBUL

 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Telefon: (0216) 414 44 65
Faks: (0216) 345 29 52
Adres: M.Ü. Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
81010 Haydarpaşa- İSTANBUL

Ödeme karşılığı makbuz verilecektir

Kitabın Bölümleri ve Yazarları

 1. Kontrollü salımın farmakokinetik temelleri - Prof. Dr. İlbeyi Ağabeyoğlu
 2. Kontrollü salım sistemlerinde kullanılan polimerler - Prof. Dr. Lisa Brennon Peppas, Prof. Dr. Nicholas A. Peppas
 3. Kontrollü salım sistemlerinin salım mekanizmaları ve kullanılış yolları - Prof. Dr. Yılmaz Çapan
 4. İlaç taşıyıcı partiküler sistemler - Prof. Dr. H. Süheyla Kaş
 5. Lipozomlar - Prof. Dr. Aylâ Z. Gürsoy
 6. Niozomlar - Prof. Dr. A. Yekta Özer
 7. Emülsiyon sistemler - Prof. Dr. Yasemin Yazan
 8. Oral sistemler - Prof. Dr. Betül Dortunç
 9. Mukozaya yapışan sistemler - Prof. Dr. Yılmaz Çapan
 10. Oküler sistemler - Prof. Dr. Aylâ Z. Gürsoy
 11. Nazal ve pulmoner sistemler - Prof. Dr. Nevin Çelebi
 12. Transdermal sistemler - Prof. Dr. İlbeyi Ağabeyoğlu
 13. Vajinal ve rektal sistemler - Prof. Dr. Füsun Acartürk
 14. Kolona ilaç taşıyan sistemler - Prof. Dr. Betül Dortunç
 15. Kontrollü salım sistemlerinin hedeflendirilmesi - Prof. Dr. H. Süheyla Kaş, Prof. Dr. Türkan Eldem
 16. Kontrollü salım sistemlerinin biyoteknoloji alanında uygulamaları - Prof. Dr. Filiz Öner
 17. Kontrollü salım sistemlerinin kozmetolojide kullanımı - Prof. Dr. Nilüfer Tarımcı
 18. Kontrollü salım sistemlerinin radyofarmaside kullanımı - Prof. Dr .A. Yekta Özer
 19. Kontrollü salım sistemlerinin veteriner tedavide kullanımı - Prof. Dr. Ahmet Araman, Doç. Dr. Yıldız Özsoy
 20. Kontrollü salım sistemlerinin biyoyararlanımı - Prof. Dr. Levent Öner

Kontrollü Salım Sistemleri Derneği'nin desteği ile hazırlanan kitabın lisans ve lisansüstü öğrenciler ile üniversite ve endüstriden ilgilenen kişilere yararlı bir Türkçe kaynak olması beklenmektedir.

2002 yılı basımı olan kitap 406 sayfadır.

 


 

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ - TEMEL KONULAR VE DOZAJ ŞEKİLLERİ
Editör: Aylâ Z.Gürsoy
(2. Basım 2012)

Kitapta Farmasötik Teknolojideki temel konular ve dozaj şekilleri ile ilgili güncelleştirilmiş bilgiler bir bütün içerisinde okuyucuya sunulmuştur.

Kitap isteği için tıklayınız

 

Kitabın Bölümleri ve Yazarları

 • Bölüm 1: DİSTİLASYON, EKSTRAKSİYON VE SÜZME - Yasemin Yazan
 • Bölüm 2: SIVILARIN AKIŞ ÖZELLİĞİ(REOLOJİ) -Süeda Hekimoğlu
 • Bölüm 3: FAZ DİYAGRAMLARI, YÜZEYLERARASI OLAYLAR VE YÜZEY AKTİVİTE - Sema Çalış, İmran Vural
 • Bölüm 4: ISITMA VE KURUTMA - Tanver Doğanay
 • Bölüm 5: ÖĞÜTME VE KARIŞTIRMA - Nilüfer Tarımcı
 • Bölüm 6: PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ VE PARTİKÜL BÜYÜKLÜK DAĞILIMI - H. Süheyla Kaş
 • Bölüm 7: ÇÖZÜNÜRLÜK VE ÇÖZÜNME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER - Yılmaz Çapan
 • Bölüm 8: KONTAMİNASYON VE STERİLİZASYON - Betül Dortunç
 • Bölüm 9: FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİNİN STABİLİTESİ - Murat Türkoğlu
 • Bölüm 10: REÇETE VE DOZ HESAPLAMALARI - Sevda Şenel, Selma Şahin
 • Bölüm 11: FARMASÖTİK SU - Sevda Şenel, İmran Vural
 • Bölüm 12: İSTATİSTİK - Reha Alpar, Levent Öner
 • Bölüm 13: BİYOYARARLANIM - Yılmaz Çapan
 • Bölüm 14: BİYOEŞDEĞERLİK - A. Atilla Hıncal, Selma Şahin
 • Bölüm 15: FARMAKOKİNETİK - Levent Öner
 • Bölüm 16: ÇÖZELTİLER - Ayla Z. Gürsoy
 • Bölüm 17: ENJEKSİYONLUK DOZAJ ŞEKİLLERİ, DİĞER STERİL ÇÖZELTİLER, KAN VE KAN ÜRÜNLERİ - Ayla Z. Gürsoy
 • Bölüm 18: GÖZ, KULAK VE BURUNA UYGULANAN DOZAJ ŞEKİLLERİ - Yıldız Özsoy
 • Bölüm 19: KOLOİTLER - Nevin Çelebi
 • Bölüm 20: SÜSPANSİYONLAR - Filiz Öner
 • Bölüm 21: EMÜLSİYON SİSTEMLER - Yasemin Yazan
 • Bölüm 22: MERHEMLER, KREMLER, JELLER VE PATLAR - Gülgün Yener
 • Bölüm 23: REKTAL VE VAJİNAL SUPOZİTUVARLAR - Özgen Özer
 • Bölüm 24: TOZLAR, GRANÜLLER VE MİKROPELLETLER -Tamer Baykara
 • Bölüm 25: SERT VE YUMUŞAK KAPSÜLLER - Füsun Acartürk
 • Bölüm 26: TABLETLER - Murat Türkoğlu
 • Bölüm 27: KAPLI DOZAJ ŞEKİLLERİ - Betül Dortunç
 • Bölüm 28: AEROSOL SİSTEMLER - Nurşin Gönül
 • Bölüm 29: RADYOFARMASÖTİKLER - Makbule Aşıkoğlu
 • Bölüm 30: KONTROLLÜ SALIM SİSTEMLERİ - Ayla Z. Gürsoy
 • Bölüm 31: VETERİNER TEDAVİDEKİ DOZAJ ŞEKİLLERİ -Yıldız Özsoy
 • Bölüm 32: ÖN FORMÜLASYON VE ÜRÜN GELİŞTİRME - A. Atilla Hıncal, Erem Memişoğlu-Bilensoy
 • Bölüm 33: ENDÜSTRİYEL ÜRETİM - Taner Dortunç
 • Bölüm 34: DOZAJ ŞEKİLLERİNİN AMBALAJLANMASI -Ahmet Araman

Kontrollü Salım Sistemleri Derneği'nin desteği ile hazırlanan bu ikinci kitabın lisans ve lisansüstü öğrenciler ile üniversite ve endüstriden ilgilenen kişiler için yararlı Türkçe bir kaynaktır.

2004 yılı basımı olan kitap 498 sayfadır.

Controlled Release Society www.controlledrelease.org

Adres
Kontrollü Salım
Sistemleri Derneği
Tomurcuk Sokak, İzmen Sitesi, B1-Blok, D:76
Mecidiyeköy / İstanbul

T: (0212) 440 02 72
F: (0212) 222 57 06
    (0212) 881 48 11

info@kssd.org.tr
www.kssd.org.tr