Kontrollü Salım
Sistemleri Derneği

Sempozyumlar

Kontrollü Salım Sistemleri 4. Sempozyumu

27 Mayıs 2005, İstanbul

4.Sempozyum Programı

8:45-9:30 Kayıt / Kahvaltı
9:30-9:50 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Betül Dortunç
(KSSD Yönetim Kurulu Başkanı, M.Ü. Eczacılık Fakültesi, Türkiye)
Dr. Orhan Gümrükçüoğlu
(Sağlık BAkanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye)
9:50-10:25 Dr. Bertil Abrahamsson (Astra Zeneca, Sweden)
"Oral Controlled Release Systems - Today and Tomorrow"
10:25-10:35 Tartışma
10:35-10:55 Kahve Molası
10:35-11:30 Prof. Dr. Adrian Williams
(Uni. of Reading School of Pharm., UK) "Controlled Released Transdermal Therapeutic Systems - Current Trends and Future Directions"
11:30-11:40 Tartışma
11:40-12:15 Dr. Karstem Cremer
(Pharma Concepts GmbH, Switzerland)
"Using Parenteral Controlled Release Dosage Forms in Life Cycle Management"
12:15-12:25 Tartışma
12:25-13:55 Öğle Yemeği
(Agora Restaurant, Hyatt Regency)
13:55-14:30 Dr. Hans-Jürgen Hamann
(Bayer HealthCare AG, Germany)
"Controlled Release Topical and Parenteral Systems in Animal Health"
14:30-14:40 Tartışma
14:40-15:15 Prof. Dr. Sevda Şenel (Hacettepe Üniv. Eczacılık Fak., Türkiye)
"Veteriner Amaçlı Kontrollü Salım Sistemleri, Türkiye'deki Durum"
15:15-15:25 Tartışma
15:25-15:45 Kahve Arası
15:45-16:20 Prof. Dr. David Hamiltol Lawson
(EMEA Expert, UK)
"Pharmacovigilance: Techniques and Opportunities"
16:20-16:30 Tartışma
16:30-17:05 Uzm Ecz. Eda Cindoğlu
(Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye)
"Türkiye'de Farmakovijilans Uygulamaları veİlk Yönetmeliği"
17:05-17:15 Tartışma
  Kapanış
  Akşam Yemeği, Boğaziçi'nde Tekne Gezisi
Controlled Release Society www.controlledrelease.org

Adres
Kontrollü Salım
Sistemleri Derneği
Tomurcuk Sokak, İzmen Sitesi, B1-Blok, D:76
Mecidiyeköy / İstanbul

T: (0212) 440 02 72
F: (0212) 222 57 06
    (0212) 881 48 11

info@kssd.org.tr
www.kssd.org.tr